Cégünk története

Cégtörténet, szakmai hitvallás

„A versenyképesség forrása a szakmai megújulás”

Gyergyay Benedek okleveles gépészmérnök
Gyergyay Benedek okleveles gépészmérnök
Gyergyay Benedek
okleveles gépészmérnök

A kandallóbetétek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó Benkel Kft. magyar tőkével megalapított, immár második generációs – apáról fiúra szálló – magyar tulajdonú vállalkozás. A cég alapjait édesapám, Gyergyay Csaba okleveles gépészmérnök tette le 1983-ban, majd harminc esztendei eredményes munka után, a stafétabotot 2013-ban átadta nekem. Ezt követően ügyvezető-tulajdonosként vezetem tovább a vállalkozást, de továbbra is számítva az Ő tapasztalataira és tanácsaira.

Mielőtt édesapám megalapította volna kandallótűztér-gyártó vállalkozását, gépészmérnökként dolgozott a Ganz Gépgyárban, majd egy fémmegmunkáló egyéni vállalkozást indított. Gyorsan nőtt az üzem, hét év alatt a kezdeti három fős létszám húszra emelkedett, s bővült a termékkínálat is.

A cég termékpalettájában a mai napig meghatározó súllyal képviselt tűztér – és egyéb kandallótartozék – gyártás a kilencvenes évek elején vette kezdetét. A sikeres sorozatgyártást komoly előkészületek előzték meg: első volt a prototípusok mindenre kiterjedő, a vonatkozó előírásoknak megfelelő tesztelése, majd ezután következhetett a gyártástechnológia kialakítása. Már kezdetben fontos szempont volt, hogy kandallóbetéteink minőségben felvegyék a versenyt az idehaza forgalmazott, legnépszerűbb külföldi gyártmányokkal.

Amikor 2013-ban – okleveles gépészmérnöki végzettséggel és ötéves munkatapasztalattal – átvettem a cég irányítását, a legkorszerűbb fűtéstechnikai újdonságok felé nyitottunk, modernizáltuk tűztereink megjelenését és tovább színesítettük a termékek körét. Egyedi gyártású tűztereket és felszerelhető utó-hőhasznosítókat fejlesztettünk ki, illetve bővítettük a vízteres kandallók választékát is azáltal, hogy a légfűtő teljesítmény és a vízoldali teljesítmény arányait összekapcsoltuk. Ezen újításaink lehetővé teszik, hogy szinte bármilyen méretű és energiaigényű ingatlanba a lehető legideálisabb kandallót ajánljuk és kínáljuk.

Vállalkozásunk, de a szakma egésze számára is kedvező, hogy méltatlan mellőzöttségük után napjainkban reneszánszát élik a kandallók. E tüzeléstechnikai berendezések ma már Magyarországon is méltó helyükre kerültek: s nemcsak jelképes, de valóságos értelemben is. Míg a kandallók és csempekályhák, e tüzeléstechnikai remekek még a kilencvenes évek előtt is kapitalista csökevénynek számítottak, ma már az építtetők és az építészek részéről is egyre nagyobb az igény, hogy a belső élettérbe visszahelyezzék a természet élő elemét: a meleget adó és meghittséget sugárzó tüzet.

Az elmúlt évtizedben azonban – a mindennapjainkban végbement hatalmas változások nyomán – óriási kihívások jelentek meg a tüzeléstechnika területén is. A szállópor-kibocsájtás visszaszorítása, a levegőszennyezés mérséklése, az okö- és bioszemlélet érvényesülése, valamint a jobb hatásfok követelménye minden eddiginél erőteljesebben igényli a folyamatos fejlesztést és innovációt. Immár uniós normák szabják meg, hogy a közeli és távolabbi jövőben milyen direktíváknak kell megfelelni, miközben épített környezetünk is változik.  Az épületek szigetelése, a légelszívó berendezések elterjedése és az okos eszközök összekapcsolása a lakás műszaki berendezéseivel: mindez a fűtéstechnika kötelező megújítását is magával hozza. És ugyancsak a fejlődést serkenti az általános közízlés változása, az esztétikai értékek átrendeződése is; természetesen nem egyik napról a másikra, de a változások trendje jól nyomon követhető.

A technikai, technológiai fejlődés következményeként folyamatosan bővültek – és bővülnek ma is – a látványtüzelés megvalósításának módozatai. Az építő és díszítő anyagokból bőséges a választék, úgyszintén az üvegajtós zárt tűzterekből is. A forma, a funkcionalitás és a minőség, vagyis a végtermék azonban a kályhások, a kandallósok kreativitására, szakmai felkészültségére van bízva. Bár a mesterek igyekeznek megfelelni az igényeknek, a megrendelői kívánságok kielégítése – a megvalósíthatóság szempontjainak egyeztetésével – a legnagyobb kihívások egyike a szakma számára. Ez indokolja az állandó elméleti felkészülést, az ismeretek folyamatos bővítését, a tapasztalatok kicserélését.

Sokszor, sokan elmondták már: a gyártóknak és a felhasználóknak egyaránt érdekük, hogy a globális piacon a hazai szakma talpon maradjon. Életben maradásunk feltételét azonban elsősorban mi magunk, a mesterség elhivatott képviselői tudjuk megteremteni. A mai és az elkövetkezendő időkben a legfontosabb a tudásalapú szakmaiság, az alapos és sokirányú tájékozottság, az önmagunkat menedzselni tudó képesség fejlesztése. Ugyanakkor az elmúlt évtized arra is megtanította az iparosokat, hogy a piaci pozíciót nemcsak megszerezni, de megőrizni is nagy próbatétel. Napjainkban, amikor a külföldi versenytársak – olykor a magyar minőséget alulmúló – termékei elözönlik a belföldi piacot, mindannyiunk közös érdeke a magyar termékek elfogadottságának erősítése. E tekintetben még sok a dolgunk. A kályhásoknak és a kandallósoknak – természetesen a maguk területén – abban van felelősségük, hogy termékeikkel és szolgáltatásaikkal kivívják a magyar cikkek megbecsülését és a megrendelők elismerését. Ehhez a szakma folyamatos megújulására van szükség, amely egyben versenyképességünk forrása is.

Gyergyay Benedek
okleveles gépészmérnök
ügyvezető – tulajdonos
Benkel Kft.