Kandallóbetétek, zárt kandalló tűzterek közvetlenül a gyártótól

Készülékeinket a piac igényeinek megfelelő precíz mérnöki tervezéssel, egyéni szellemi adaptációval, magas minőségű hazai alapanyagok felhasználásával, sok éves gyártási és szakmai tapasztalattal, második generációs családi manufaktúránkban állítjuk elő.

Válasszon az alábbi tűztér kategóriákból:

 

Az általunk tervezett és gyártott öntvény kandalló tűzterek az MSZ EN 13240/2001 szabvány előírásainak megfelelően, a korszerű hő- és tűzálló anyagok használatával, valamint a sok éves gyártási tapasztalat figyelembevételével takarékos fűtést, kellemes hőérzetet és hangulatos látványt biztosítanak.

A beépíthető kandalló tűzterek fontosabb tulajdonságai és jellemzői:

- öntöttvas anyagból készült égőtér, kívül bordázott felülettel, a hátlap belső felülete hőpajzs elemmel erősítve
- oldalra nyíló 800 Cº-ig hőálló kerámiaüveggel szerelt ajtó
- külső és belső felület grafitszürke hőálló festékkel kezelve
- környezetbarát égést biztosító, jól szabályozható primer és szekunder, modern változatoknál a tercier beáramlás is szabályozható
- kerámiaüveg tisztántartását a tisztaüveg rendszer biztosítja
- huzatszabályozás a kimenő füstcsőbe szerelt, kívülről állítható pillangószeleppel
- kihúzható, nagyméretű hamuzó tepsi

Termékek jótállási (garanciális) kikötései:

A termékek jótállási kötelezettség alá tartoznak. Feltételeit a jótállási bizonylat tartalmazza. Jótállási kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha a beépítési előírásokat és az üzemeltetési, illetve kezelési előírásokat maradéktalanul betartják.
Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha az üzembentartó az előírt kikötések teljesítését elmulasztja, továbbá jótállásunk nem vonatkozik az elemi kárból, külső erőszakból, helytelen tárolásból, szállítási gondatlanságból eredő hibákra, valamint ha a készüléken beleegyezésünk nélkül más személy javításokat, vagy módosító változtatásokat eszközöl.
A jótállás teljes körű megszűnésével jár, ha a kandalló beépítés szakszerűségét KIVITELEZŐI NYILATKOZAT nem igazolja. Ezt a nyilatkozatot csak szakképesített beépítő mester állíthatja ki.

Szerkezeti felépítés

A BENKEL kandallóbetétek tűzkamrája kívül bordázott öntvény elemekből, előzetesen gondosan megmunkált felületi hőálló tömítőanyaggal illesztett, csavarkötéssel szerelve készül. A füstkivezető füstcső vízszintes tengelyén 90°-ban forgatható huzatszabályozó pillangószelep biztosítja az égés intenzitásának szabályozását, ezáltal a kívánt teljesítmény és hatásfok biztosítását. Ennek működtetése az öntöttvas keret frontális felső sarkára szerelt gombbal, kívülről történik. A hátlapra csavarral rögzített üreges elem védelmet biztosít a hőterhelés ellen, illetve tűzkamrába vezeti a másodlagos égési levegőt hatásfok és teljesítmény növelés céljából.

A tűzkamra alsó felületére elhelyezett rostély elemek egyedi kialakítása az égési levegő egyenletes eloszlását segíti. A teljes rostély garnitúra az ajtón keresztül kiemelhető. Ez a könnyű tisztítást és a rostélyok cserélhetőségét teszi lehetővé.

Tűztérbetét beállítása

Az igény szerinti magasságon (35-40 cm) kialakított padka fogadó felületén az alulról, fatárolón vagy rácsokon keresztül beáramló konvekciós levegő akadálytalan haladását biztosítani kell. Célszerű a tűztér alsó felületét minél nagyobb részben nyitva hagyni.

Konvekciós tér és a burkolat kialakítsa

Az öntöttvas tűztérbetét külső felülete (oldalak, hátfal) és a burkolat belső fala közötti távolság minden esetben legalább 8-10 cm legyen. Ez biztosítja egyfelől a konvekciós levegő szabad áramlását, másrészt a hőleadó felületek hatékonyságát. Biztosítanunk kell a tűztérbetét autonóm állapotát, hogy oldal és függőleges irányban szabadon tágulhasson a hő hatására. A javasolt dilatációs rés az ajtókeret és falazat között oldalanként 3-4 mm. A keret és az áthidaló között ajánlatos nagyobb rést kialakítani. A burkolat kialakításához, díszítéséhez használt anyagok feleljenek meg egyrészt a tűzvédelmi követelményeknek, másrészt a hőterhelési igénybevételnek. A konvekciós tér belső felületét teljes egészében szigetelni kell pormentes felületű hőálló anyaggal. A tűztér magasságáig tegyünk hőtükröt. A cirkuláció megvalósítása és a teljesítmény maximalizálása érdekében a palást felső harmadának első vagy oldalsó síkjaira helyezzünk légkieresztő rácsot, melynek aktív nyílása minimum 450 cm² legyen és hőállósága minimum 250 Cº.

A tüzelő előkészítésére vonatkozó tanácsok

A kandalló fűtésére célszerűen 35%-nál nem magasabb víztartalmú keményfa használható. A fát 30-35 cm hosszú, 7-15 cm átmérőjű hasábra célszerű összevágni.

Begyújtási előkészületek javasolt folyamata

Az előző fűtésből származó maradékot az égőtérből ki kell üríteni, nem gyúlékony edénybe – a tűzveszély elkerülése céljából.
A huzatszabályozó pillangószelepét és a szabályozó nyílásokat nyitott helyzetbe kell állítani. A begyújtáshoz puhafa-forgácsot, újságpapírt, olajos hamut helyezzünk a rostélyra, majd erre ujjnyi vastagságúra hasított puhafát tegyünk maximum fél kg mennyiségben. Az így képzett gúlát körbe állítjuk közepes vastag, majd vastagabb tűzifával. Az első adag fa mennyisége ne haladja meg a 2 kg-ot. Gyengébb teljesítményű kémény, illetve kedvezőtlen időjárás esetén az előzetesen kiürített hamugyűjtő tepsit kb. 1 cm-re kihúzzuk. Gyufával meggyújtjuk a papírt és az ajtót becsukjuk.

Tüzelési tanácsok a megfelelő teljesítmény és hatásfok eléréséhez

Az első adag fa leégése után célszerű a parazsat a rostélyon összehúzni, majd erre újabb tűzifa-adagot rakni; a második és minden többi adag fa maximum 6-8 kg lehet, melynek égési időtartama 2 óra. Az égés intenzitását a huzatszabályozóval és az égőtér légellátását biztosító nyílások keresztmetszetének csökkentésével kell mérsékelni oly módon, hogy az 1 óra alatt elégett famennyiség ne haladja meg a 3,5-4 kg-ot. Ellenkező esetben a többletfa elégetéséből származó energia hasznosítatlanul távozik a kéményen, ezáltal hatásfok csökkenést érünk el. A huzatszabályozó pillangószelepet és a légőszabályozót csak az intenzív égés befejezése után szabad teljesen elzárni.

A kandalló megbízható üzemeltetésének és hosszú élettartamának feltételei:

- A kandallót csak száraz keményfával üzemeltessük.
- A hamugyűjtő tepsit célszerű minden tartós tüzelés után kiüríteni, ellenkező esetben megrövidítjük az öntvény rostély élettartamát.
- A maradvány parazsat tilos locsolással kioltani a tűztérben!
- A kandallóbetét beépítését szakemberrel szabad végeztetni.