A tűzifa, mint üzemanyag

Forgalmazásához minősítő bizonylatra lenne szükség 

Gyártóktól, kivitelezőktől nemcsak elvárás, hanem követelmény is a mennél hatékonyabb, környezetbarát tervekkel és számításokkal alátámasztott tüzelőrendszer előállítása, szabványokban előírt károsanyag-kibocsátási plafonértékek betartása.

De mindez mennyit ér, ha ellenőrizhetetlen a felhasznált tüzelő, vagyis az üzemanyag minősége? Vajon tényleg spórol, aki minden szemetet eléget?  Vajon jót cselekszik, aki rossz fát tesz a tűzre? Az alábbiakban ennek megértetésére vázolunk néhány gondolatot.

Az égéskör láncolata, mint rendszer és ennek összetevői, láncszemei, külön-külön: égési levegő, tüzelőberendezés, összekötő elemek és kémény – aktuálisan foglalkoztat szakmán belül mindannyiunkat. Bizonyára feltűnt, hogy utóbbi lapszámainkban többet foglalkozunk a tüzelővel, főleg a fával, mert a fa a fent említett rendszer üzemanyaga. Fa nélkül nincs tűz, s tűz nélkül nincs működő égéskör.

Kályhák „tankolása”

De hogyan viselkedik a tudással tervezett, gonddal, hozzáértéssel megalkotott égéskör, ha nem megfelelő fát tüzelünk? Vajon hogyan működik a gépkocsink, ha nem megfelelő üzemanyagot tankolunk bele? Bizonyára még emlékezünk a nemrégen lelepleződött botrányos csalásra: bizonyos személygépkocsik károsanyag-kibocsátásának, fogyasztásának mért műszaki adatait csibészes beavatkozással hamisították. Nem kell nagy képzelőerő ahhoz, mekkora lett volna a botrány, ha mindez az üzemanyaggal kapcsolatban történik. Elképzelhetetlen lenne, ha nagy értékű, féltve őrzött gépkocsijainkba ellenőrizetlen, bizonytalan eredetű és minőségű üzemanyagot tankolnánk. Ez esetben oktalan és értelmetlen lenne a gépjármű konstruktőrök erőfeszítése a káros-anyagkibocsájtás csökkentése és a műszaki paraméterek javítása érdekében.

Okkal kérdezhetik a tüzelőberendezések tervezői, gyártói, kivitelezői, vajon a használat során mivel „tankolják” a nagy értékű, sok esetben a gépjárműveiknél sokkal értékesebb kályhájukat, kandallójukat? Vajon értelmes-e a jobbító fáradozás, erőfeszítés akkor, ha a használt „üzemanyag”, esetünkben a tűzifa minősége ellenőrizetlen? Annak ellenére, hogy mint ipari terméket forgalmazzák. Az őszinte válasz lesújtóan kiábrándító lenne. Válasz helyett nézzük inkább a szikár tényeket.

Szabványalkalmazás – önkéntesen

Szilárd tüzelőanyagokra, benne a tűzifára is létezik érvényben lévő honosított uniós szabvány (erről előző lapszámunkban már részletesen írtunk), amely írásba foglalja a jelzett termék megkívánt tulajdonságainak, műszaki paramétereinek, vizsgálati módszerének, csomagolásának, stb. egységes módját. Csakhogy a szabvány alkalmazása, vagy mellőzése – definíció szerint – önkéntes. Vagyis amíg nincs törvényi vagy rendeleti előírás annak használatára és betartására, addig a szabványnak nincs jogi relevanciája, hatálya. Marad szerényen a szabvány a piaci verseny sajátos eszköze, mely számunkra kevés vigasz. Tudniillik a piaci szereplők forgalmazhatnák a tűzifát, mint terméket, garantálva az érvényes szabványra vonatkozó előírásokat. Ezzel növelhetnék kereskedői presztízsüket.

Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy az égéskör elemeinek szabványokhoz igazodó tervezése, kivitelezése azért kötelező, mert a 275/2013-as kormányrendelet az építési termékek kategóriájába sorolja. Játsszunk el ismét az előző párhuzam gondolataival: szigorú előírások a gépjárművekre vonatkozóan és teljesen szabályozatlan, ellenőrizetlen kereskedelem az üzemanyag piacán. Ugye ez elképzelhetetlenül abszurd. Márpedig a szilárd tüzelésnél ez aggasztó valóság. Ismerve a jelen állapotot, még sokáig az is marad.

Elfogadhatatlan reklamációk

Vajon lenne-e garancia arra a dízelüzemű gépkocsira, melyet étolajjal tankoltunk?  A kérdés bizarrul költői. Magunk részéről, jobbító szándékkal annyit tehetünk, hogy erős ráhatással, észérvekkel, akár a gépkocsi és az üzemanyag előzőekben taglalt példájával bírjuk rá a tüzelőberendezés használóját a tűzifa körültekintő vásárlására. Ne feledjük, a tűzifa is ipari termék, melyet illően kívánatos lenne minősítő bizonylattal forgalmazni. A tüzelőberendezésre garanciát, jótállást csak igazoltan minősített tűzifa használatával vállalhatunk. Ennek hiányában a teljesítményre, a kormosodásra, a kátrányosodásra, stb. vonatkozó panaszok, reklamációk elfogadhatatlanok. Talán mindez túl szigorúnak tűnő kitétel, de más eszközünk hiányában csak ezzel tudunk hatásosan fellépni. Egyelőre.

Gyergyay Csaba