Üzembe helyezés – szabvány szerint

Összekötő elemek telepítése

A szabványok ismerete és alkalmazása immár a kályha- és kandallóépítők világában is szigorú követelmény. Alábbiakban kivonatosan ismertetjük az e szakmakörben betartandó előírásokat a kandallóbetétek összekötő elemeinek üzembe helyezésére vonatkozóan.

Az MSZ 845:2012 szabvány átfogóan ismerteti azokat a módszereket és eljárásokat, amelyek az égéstermék-elvezető berendezések tervezésére, kivitelezésére vonatkoznak. E szabvány alkalmazási területe kiterjed a tüzelőberendezés telepítésének feltételeire az égéstermék-elvezető berendezés szempontjából, valamint a levegőellátásra. Ezen kívül tartalmaz még adatokat és eljárásrendet az égéstermék-elvezető berendezések végső átvételéhez, illetve ajánlásokat a használat során szükséges karbantartási és ellenőrzési tevékenységre is. Jelen írásunkban a kandallóbetétek összekötő elemeinek üzembe helyezésével foglalkozunk.

Nyomvonaltervezés:

 • Összekötő elemet a legrövidebben, a legkevesebb iránytöréssel, vízszintesen vagy az áramlás irányában emelkedően kell kialakítani.
 • A keletkező kondenzátum visszafolyását a tűztérbe meg kell akadályozni, kivéve, ha a tüzelőberendezés gyártója másképp nem rendelkezik.
 • Ha az összekötő elemet a kandalló telepítési helyiségén kívül, más helyiségbe vezetik át, akkor azt teljesítménynyilatkozattal ellátott, legalább háromhéjú, hőszigetelt égéstermék-elvezető berendezési elemekből kell kialakítani.
 • 60 kW összteljesítményig a huzat hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezések összekötő elemének vízszintes vetületi hossza nem haladhatja meg a 3m-t.

Csatlakozás, rögzítés:

 • Az összekötő elem sem a tüzelőberendezés égéstermék-csonkját, sem az égéstermék-elvezető berendezés bekötő idomdarabját nem terhelheti (kivéve a helyszínen épített cserépkályhát és kemencét).
 • Az égéstermék-elvezető berendezésbe történő csatlakozásnál figyelni kell, hogy a járat keresztmetszetét ne szűkítse, illetve az összekötő elem hőtágulása ne fejtsen ki feszítő erőt az égéstermék-elvezető berendezésre.
 • Az összekötő elem egyenes szakaszát falhoz, vagy egyéb tartószerkezethez legalább egy bilincsezéssel rögzíteni kell.
 • Ha az összekötő elem hossza meghaladja a 1,5 m-t, akkor minden további méterenként egy újabb rögzítő bilincset kell alkalmazni.

Tisztíthatóság és ellenőrzés:

 • Az összekötő elemen legalább egy tisztítónyílást kell elhelyezni.
 • Az összekötő elemen tisztító-, ellenőrző nyílásokat annak végén, az égéstermék-elvezető berendezésbe való csatlakozás helyén, az iránytörésekben, valamint szükség esetén az egyenes szakaszokban is kell létesíteni.
 • Az összekötő elemet 2000 cm2 keresztmetszetig legalább 2 m-enként, ennél nagyobb keresztmetszet esetén legalább 5 m-enként tisztítóajtóval kell ellátni.
 • Az égéstermék-elvezető berendezéshez csatlakozó, nem bontható, hőszigetelt összekötő elemet el kell látni tömören záródó tisztítónyílással; ha az összekötő elemben iránytörés van, akkor úgy, hogy minden egyes szakasz legalább egy irányból ellenőrizhető, illetve tisztítható legyen.
 • Az összekötő elemet minden irányváltozásnál egyszerűen kezelhető tisztító-, ellenőrző nyílással, ajtóval, szerelvénnyel kell ellátni.
 • Ha az irányváltozás nagyobb 450-nál, akkor a tisztítónyílást az irányváltozáshoz kell helyezni.
 • 100 mm-nél kisebb átmérőjű összekötő elem esetén a tisztítónyílásokat minden második irányváltozás után kell elhelyezni, az egyenes csőszakaszokba 3 m-enként.
 • Kerülni kell a kandallóbetét égéstermék-csonkjára ültetett égéstermék-elvezető berendezés olyan kialakítását, ahol a tűztér tölti be a koromzsák szerepét, valamint az alsó tisztítási, illetve ellenőrzési lehetőséget. Ilyen megoldást csak és kizárólag e célra kifejlesztett tüzelőberendezés, égéstermék-elvezető berendezés és egyéb szükséges szerkezeti elem felhasználásával szabad alkalmazni a területileg illetékes kéményseprő-ipari közszolgáltatóval történt egyeztetést követően.

Tűz- és hővédelem:

 • Az összekötő elem kialakításához figyelembe kell venni, hogy a helyiségben a megfelelő hőérzet megmaradjon, szükség esetén az összekötő elemet hőszigetelni kell.
 • Éghető anyagú falon áthaladó összekötő elem fali átvezetését legalább 200 mm gyűrűs hézagot biztosító, nem éghető anyagból készült átvezető hüvellyel, kell kialakítani. A gyűrűs hézagot nem éghető legfeljebb λ=0,05 W/mK hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal kell kitölteni.
 • Fémből készült, egyhéjú összekötő elem esetében a gyártó által megadott éghető anyagoktól való minimális távolságot be kell tartani.
 • „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó helyiségen összekötő elemet átvezetni tilos. (A- fokozottan tűz-, és robbanásveszélyes; B- tűz-, és robbanásveszélyes).
 • Sem az összekötő elemet, sem az összekötő levegővezetéket tűzszakasz-határon átvezetni nem szabad.

A következő lapszámokban a kandallóbetétek (légfűtő -, és vízteres kandalló) telepítésének egyéb általános feltételeit ismertetjük.

Gyergyay Benedek
okl. gépészmérnök